Search projects


Showing 751-775 of 11,002 items.
NameOwnerPublication dateProject type 
A043 Polsador III RosetBernat Roset2024-02-22 07:29:37UNO
A05 - El potenciòmetreAnouk Laia Guiset Fernandez2021-09-26 10:51:23UNO
A05 Mesurar amb sensor d’ultrasonsMario Pla Varas2024-02-21 11:13:00ESP32 STEAMakers + Imagina 3DBot
A05 bernat Oriol Galindo Arnau2023-10-31 14:56:36ESP32 STEAMakers + Imagina TdR STEAM
A05. Sensor MICS4514Ariadna Iglesias I Turró2021-05-12 05:28:07Keyestudio EasyPlug
A05. Zona de confort - zona no confortAriadna Iglesias I Turró2021-04-26 19:12:55Keyestudio EasyPlug
A05.1Omaima El Hmidi2023-11-07 14:56:42ESP32 STEAMakers + Imagina TdR STEAM
A05.1. Mesurar distàncies amb el sensorAymane Alami2024-02-21 12:09:11ESP32 STEAMakers + Imagina 3DBot
A05.3. Mesurar distàncies amb el sensorAymane Alami2024-02-21 12:07:22ESP32 STEAMakers + Imagina 3DBot
A051 Port en sèrie RosetBernat Roset2024-02-22 07:32:55UNO
A051 Port en sèrie SfirnaciucRobert Sfirnaciuc2024-02-19 13:15:37UNO
A052. Mapejar MaciàRoc Macià Massana2024-02-26 13:31:44UNO
A052. Mapejar SfirnaciucRobert Sfirnaciuc2024-02-19 13:31:05UNO
A053. Potenciòmetre RosetBernat Roset2024-02-26 13:03:54UNO
A053. Potenciòmetre maciàRoc Macià Massana2024-02-26 15:17:54UNO
A06 -La fotocèl·lulaAnouk Laia Guiset Fernandez2021-09-26 10:51:35UNO
A06 bernat Oriol Galindo Arnau2023-11-03 11:22:57ESP32 STEAMakers + Imagina TdR STEAM
A06. Generador de notes musicalsAymane Alami2024-02-21 12:13:32ESP32 STEAMakers + Imagina 3DBot
A06. SENSOR NO2 - PANTALLA LEDMATRIX I Ariadna Iglesias I Turró2021-05-12 05:32:22Keyestudio EasyPlug
A061 Nivell de llum VallsPau Valls2024-02-22 07:24:01UNO
A061. Nivell de llum maciàRoc Macià Massana2024-02-26 15:22:25UNO
A07 - Temperatura LM35DAnouk Laia Guiset Fernandez2021-09-26 10:51:44UNO
A07 bernat Oriol Galindo Arnau2023-11-07 14:44:04ESP32 STEAMakers + Imagina TdR STEAM
A07. FuncionsAymane Alami2024-02-21 12:16:40ESP32 STEAMakers + Imagina 3DBot
A07. FuncionsMario Pla Varas2024-02-21 11:23:44ESP32 STEAMakers + Imagina 3DBot